Tôi nhận được một cái nhìn tại trang web này, "Noakoin Dottokomu" Cảm ơn bạn rất nhiều.

cuộc điều tra khác nhau bất kỳ câu hỏi ý kiến, xin vui lòng điền vào mẫu yêu cầu sau đây, xin vui lòng gửi.

Liên lạc với chúng tôi trước khi tất cả Vui lòng xác nhận các ghi chú sau đây, bạn vui lòng gửi về sự đồng ý của bạn, cảm ơn bạn.【注意 事項】

  • Liên lạc với chúng tôi, chúng tôi nhận được sẽ xem xét tất cả, nhưng có một điều để giữ lại các câu trả lời của các trường hợp ngay cả trong những nội dung yêu cầu một câu trả lời. Không có không nhất thiết phải tất cả những lời hứa câu trả lời cho yêu cầu của bạn.
  • Có một trường hợp để dành thời gian để trả lời do hoàn cảnh khác nhau.
  • Thông tin cá nhân, chẳng hạn như đã được tên và e-mail của bạn địa chỉ được liệt kê trong các cuộc điều tra tôi nhận gửi trừ từ chối để thăng tiến, sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hơn là trả lời.